- svetovanje pri načrtovanju kopalnic, drugih instalacij in zaključnih del v gradbeništvu
- svetovanje pri izbiri materialov in ponudnikov, kjer se da dobiti materiale
- dobava materialov z dostavo na gradbišče in vgradnja dobavljenega materiala