Za naše naročnike izvajamo vse vrste internih vodovodnih instalacij, ki omogočajo oskrbo zgradb z vodo, izdelavo vodovodnega omrežja v zgradbah in namestitev vseh priključkov za uporabo le teh. Vodovodno omrežje je lahko izdelano iz različnih materialov kot so pocinkane cevi, plastificirane aluminijaste cevi – alumplast cevi. Prav tako izdelamo sisteme za meteorno in fekalno kanalizacijo iz PVC ali PE cevi in iz SKL cevi, hidrantna omrežja, priprava tople vode, črpališča fekalne kanalizacije.

Vgrajujemo sanitarno opremo, ki je lahko izdelana iz različnih materialov in sicer je to največkrat iz sanitarne keramike ali emajlirane pločevine. Armature, ki se jih vgrajuje so kovinske z različno površinsko obdelavo.

Poleg internih, izvajamo tudi zunanje vodovodne sisteme iz PE ali duktil cevi, hidrantna omrežja, kanalizacijski cevovode iz PVC ali PP cevi, črpališča.

V okviru vodovodnih instalacij poleg dovodnih instalcij izvedemo tudi odtočne instalacije namenjene odvodu odpadnih vod in njeno priključitev na kanalizacijske sisteme.